Strefa zamieszkania
Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;
  • - pierwszeństwo dla pieszych przed pojazdami,
  • - możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • - prędkość dopuszczalna pojazdu wynosi 20 km/h,
  • - zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

 

Strefę zamieszkania poznajemy po znakach drogowych:

strefa zamieszkania