Wolno przechodzić przez jezdnię:
1) Na przejściu dla pieszych (po uprzednim rozejrzeniu: lewo-prawo-lewo i na środku jeszcze raz prawo)

2) W odległości co najmniej 100 metrów od przejścia dla pieszych na drogach o małym natężeniu ruchu

3) W strefie zamieszkania w dowolnym miejscu

Przejście dla pieszych jest oznakowane znakami poziomymi (zebra) i pionowymi

przejście dla pieszych 

Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych

przejście i przejazd