Samouczek został napisany przez nauczyciela zajęć technicznych (z uprawnieniami egzaminatora karty rowerowej) Janusza Wróbla i uczniów Gimnazjum nr 12 w Tychach. Celem było przygotowanie pomocy do przygotowywania się do egzaminu na kartę rowerową dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach. Jednakże uczniowie innych szkół też są tu mile widziani.
Z czasem, wraz ze zmianą miejsca pracy autora, zaczeli się tu pojawiać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach.
Nauczyciele, którzy zechcą skorzystać z tego opracowania proszeni są jedynie o przesłanie informacji o tym (imię i nazwisko nauczyciela, szkoła, orientacyjna liczba uczniów którym polecono tę stronę). Mile też są widziane opinie i poprawki do tego opracowania.

Samouczek zawiera wybrane treści z zakresu przepisów ruchu drogowego niezbędne do opanowania przez uczniów przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową.Samouczek został napisany w oparciu o:
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku, Kodeks Drogowy, tekst jednolity, aktualizacja - kwiecień 2014 r.

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- Rozporządzenie MTBiGM z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz.512)