Włączanie się do ruchu

występuje gdy ruszamy po zatrzymaniu się niewynikającym z przepisów ruchu (czyli dlatego, że kierujący tak chciał, a nie dlatego że musiał ze względu na przepisy ruchu).

Włączamy się też do ruchu, gdy wjeżdżamy:

  •  na drogę z podwórka, parkingu
  •  na drogę ze strefy zamieszkania
  • na drogę z pola, z drogi gruntowej  lub nie publicznej
  •  z pobocza lub z chodnika
  • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów


Włączając się do ruchu zachowujemy szczególną ostrożność i ustępujemy wszystkim pierwszeństwa