Definicje

Uczestnik ruchu drogowego - osoba znajdująca się na drodze, z wyjątkiem robotników drogowych i służb porządkowych

Pieszy - uczestnik ruchu drogowego znajdujący się poza pojazdem na drodze;
za pieszego uważa się osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

Droga - pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów (przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów lub  ruchu pieszych)

Zasady ruchu:

Pieszy powinien poruszać się po chodniku lub po lewej stronie jezdni lub lewym poboczem. Jeżeli nie nadają się do użytku to może po dróżce dla rowerów, ale wtedy ustępuje pierwszeństwa rowerom.


Kolumna pieszych dorosłych może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. Kolumna dzieci do lat 10 porusza się parami, po lewej stronie, pod nadzorem osoby dorosłej. Kolumny dzieci mogą poruszać się po ulicy tylko przy dobrej widoczności.