Rower - pojazd o szerokości do 90 cm poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem;
rower może być wyposażony w napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
Rowerem poruszamy się po dróżkach rowerowych lub poboczu. Jeżeli ich nie ma lub nie nadają się do użytku to można jechać prawą stroną jezdni.

 Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
  • czepiania się pojazdów.

 


Można jechać po chodniku rowerem jednośladowym gdy:

  • opiekuje się on dzieckiem w wieku do lat 10 kierującą rowerem
  • szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m, a ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h  i brakuje drogi dla rowerów
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.