Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym obowiązują takie same zasady jak na pozostałych skrzyżowaniach.