Na skrzyżowaniach tego typu występują znaki drogowe określające która droga jest główna, a która podporządkowana.

Na skrzyżowaniach tych pierwszeństwo posiadają

  • Pojazdy uprzywilejowane, jadąc na sygnale.
  • Pojazdy nadjeżdżające drogą główną
  • Pojazdy nadjeżdżające z prawej strony