Skręt w lewo

1- R rozejrzenie, 2 - S sygnalizacja, 3 - U upewnienie, 4 - ZPR zmiana pasa ruchu, 5 - SL Skręt w lewo

Skręcając w lewo na jezdni dwukierunkowej skręcamy ze środka jezdni, skręcając z jezdni jednokierunkowej z skręcamy z lewej strony.

Skręt w lewo wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Jeżeli przed skrzyżowaniem znajduje się śluza dla rowerów to tam możemy spokojnie ustawić się przed kontynuowaniem jazdy.