Zmiana pasa ruchu

1- R rozejrzenie, 2 - S sygnalizacja, 3 - U upewnienie, 4 - ZPR zmiana pasa ruchu

Pas ruchu to część jezdni, podłużny pas wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych (samochodów). Może być oznaczony lub nieoznaczony liniami na jezdni.

Zmieniając pas ruchu musimy zachować szczególna ostrożność.

Pas ruchu najczęściej zmieniamy w celu ominięcia przeszkody, wyprzedzenia lub wykonania skrętu w lewo.