Karta rowerowa

Karta rowerowa - dokument potwierdzający znajomość przepisów ruchu drogowego i posiadanie umiejętności umożliwiających samodzielne poruszanie sie po drodze na rowerze. Karta rowerowa jest wydawana przez dyrektora szkoły lub dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, po spełnieniu określonych wymagań.

Kartę rowerową można zdobyć po ukończeniu 10 lat, przejściu cyklu zajęć przygotowujących i  i zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uczeń musi mieć zgodę rodzica na przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową.