Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

  • samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;
  • rowerów lub wózków rowerowych – 15;
  • pozostałych pojazdów – 5.

Odległość pomiędzy dwoma kolumnami rowerów wynosi 200 metrów (inne pojazdy 500m)

Kolumna porusza się prawą stroną drogi