Plan lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji Przywitanie, zapisanie tematu lekcji, rozdają książki
Pogadanka na temat konieczność dokonywania precyzyjnych pomiarów w różnych zawodach.

Zwrócenie uwagi na dbałość o przyrządy pomiarowe.

Uczestniczą w pogadance.
Przedstawienie budowy suwmiarki, opisanie poszczególnych elementów. Notują notatkę do zeszytów.
Demonstracja zasady pomiaru suwmiarką.

Zwrócenie uwagi na możliwość błędnego odczytu w przypadku złego trzymania suwmiarki w rękach.

Zwrócenie uwagi na sposoby sprawdzania stanu technicznego suwmiarki.

Obserwują, zadają pytania itp.

Notują do zeszytu.

Ćwiczenia zbiorowe w odczytywaniu pomiarów z suwmiarki

Nadzorowanie indywidualnych ćwiczeń uczniów w odczytywaniu pomiarów.

Odczytują wyniki pomiarów przedstawione na rysunkach

Dokonują samodzielnych pomiarów

Podsumowanie lekcji, pożegnanie. Czynności porządkowe,
Pożegnanie
")); //-->