Cele operacyjne

 1. Uczeń zna:
  budowę suwmiarki

 2. Uczeń potrafi:
  dokonać pomiaru średnicy zewnętrznej suwmiarką
  dokonać pomiaru średnicy wewnętrznej suwmiarką
  dokonać pomiaru głębokości otworu suwmiarką
  ocenić stan techniczny suwmiarki

 3. Uczeń rozumie:
  potrzebę dokonywania precyzyjnych pomiarów
  potrzebę troski o przyrządy pomiarowe

")); //-->