Test próbny ECDL moduł 1

 


1.
Które z wymienionych stwierdzeń o formatowaniu dyskietki jest prawdziwe?

Formatowanie jest używane do sporządzania zapasowych kopii danych na dysku
Formatowanie jest używane do odbezpieczenia dyskietki
Formatowanie jest używane do zabezpieczenia dyskietki
Formatowanie jest używane, by przygotować dyskietkę do zapisu danych
2.
Które z tych zadań odpowiednie byłoby raczej dla osoby niż dla komputera?

Zarejestrowanie danych osobowych wszystkich studentów w szkole
Rejestrowanie wpłat w banku
Wyrejestrowanie książki z biblioteki
Przeprowadzenie wywiadu z kandydatem do pracy
3.
Kradzież, którego z następujących elementów spowodowałaby stratę danych o kontaktach personalnych?

Drukarka
Palmtop
Modem
Karta sieciowa
4.
Większość komputerów jest obsługiwanych przy użyciu ikon i myszy. Jak taki system jest nazywany?

System operacyjny
Symboliczny interfejs użytkownika
Interfejs linii poleceń
Graficzny interfejs użytkownika (GUI)
5.
Co jest zaletą usług handlowych przez Internet?

Bezpośredni kontakt z sprzedawcą
Możliwość natychmiastowego odbioru towaru
Dostępność przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu
Ograniczone godziny otwarcia strony internetowej
6.
Przykładem zastosowania komputerów w Administracji Państwowej byłoby

Kontrolowanie linii montażowej
Kontrolowanie Internetu
Wydawanie paszportów
Wydawanie biletów linii lotniczej
7.
Główną korzyścią wynikającą z użytkowania sieci komputerowej jest:

Zwiększenie szybkości operacji
Zmniejszenie kosztów
Współdzielenie danych i zasobów
Tworzenie kopii zapasowych danych
8.
Które z następujących stwierdzeń o dokumentach elektronicznych jest prawdziwe?

Dokumenty elektroniczne nie mogą być drukowane
Dokumenty elektroniczne nie mogą być oglądane
Dokumenty elektroniczne nie mogą być fizycznie dotknięte
Dokumenty elektroniczne nie mogą zostać zmagazynowane
9.
Użycie komputera może wywołać uraz spowodowany powtarzanym wysiłkiem (RSI). Jakie jest najlepsze rozwiązanie aby go uniknąć?

Ustaw swój monitor na właściwej wysokości
Pracuj z nadgarstkami zrównanymi z klawiaturą
Upewnij się, że Twój komputer jest w dobrze oświetlonym miejscu
Używaj krzesła bez poręczy
10.
Formatujemy dysk aby:

Sporządzić jego kopię zapasową
Odnaleźć pliki na dysku
Odbezpieczyć dysk
Przygotować dysk do zapisywania plików
11.
Która z następujących czynności nie jest funkcją CPU?

Przeprowadzanie obliczeń
Wykonywanie instrukcji programów
Zapisywanie danych w pamięci dla bieżących operacji
Wysyłanie e-maili
12.
Które z następujących zdań o prawie autorskim związanym z oprogramowaniem jest prawdziwe:

Prawo autorskie promuje nielegalne użycie oprogramowania
Prawo autorskie jest wyłącznym prawem autorów oprogramowania do tworzenia kopii z ich własnego produktu
Prawo autorskie jest zaprojektowane, aby chronić dysk przeciw wirusom komputerowym
Prawo autorskie jest zaprojektowane, by zabezpieczyć dysk od zrobienia kopii
13.
Komputery w Twoim biurowcu są połączone ze sobą tak, że personel ma wspólny dostęp do plików i drukarek. Jak takie połączenie jest nazywane?

LAN
ISDN
WAN
FTP
14.
Prędkość zegara w komputerze wskazuje na:

Częstotliwość, z jaką jednostka centralna wykonuje operacje
Częstotliwość, z którą może działać RAM
Szybkość dostępu do danych na sztywnym dysku
Częstość odświeżania dołączonego monitora
15.
Które z następujących stwierdzeń opisuje właściwe podejście do ochrony informacji w przedsiębiorstwie?

Istotne dane są dostępne dla każdego
Systemy komputerowe są oparte na profesjonalnych procedurach
Nie istnieją procedury dla rejestrowania przypadków naruszenia bezpieczeństwa
Hasła personelu nie są nigdy zmieniane
16.
Jaki jest najlepszy sposób zabezpieczenia Twojego komputera przed wirusami?

Zawsze używaj swojego hasła
Używaj dyskietek do wymiany danych
Używaj wygaszacza ekranu podczas okresu bezczynności komputera
Uruchamiaj oprogramowanie antywirusowe na swoim komputerze
17.
Którego oprogramowania użyłbyś/użyłabyś do stworzenia materiałów reklamowych?

Oprogramowania DTP (Desk Top Publishing)
Edytora tekstu
Programu finansowo-księgowego
Oprogramowania skanera
18.
Które z następujących zdań opisuje shareware?

Shareware jest oprogramowaniem, które możesz użyć w każdym wypadku
Shareware jest oprogramowaniem, za które możesz zapłacić po wstępnym okresie użytkowania
Shareware jest takim samym oprogramowaniem jak inne pozostałe oprogramowanie użytkowe
Shareware jest oprogramowaniem, na które nie potrzebujesz licencji
19.
Intranet jest to:

Ogólnoświatowa sieć komputerów
Prywatna sieć przedsiębiorstwa
System operacyjny sieci komputerowej
Sieciowy system ewidencyjny
20.
Która z następujących aplikacji komputerowych nie jest stosowana w szpitalu?

Rejestracja pacjentów
Systemy sterowania karetkami pogotowia
Narzędzia analizy diagnostycznej
Usługi doradcze
21.
Które z następujących zdań o World Wide Web (WWW) jest prawdziwe?

World Wide Web (WWW) jest częścią Internetu
World Wide Web (WWW) nie używa http
World Wide Web (WWW) jest przeszukiwarką
World Wide Web (WWW) jest użytecznym oprogramowaniem
22.
Czego użyłbyś, aby znaleźć interesującą Cię stronę w Internecie?

Słownika internetowego
Przeszukiwarki
Programu poczty elektronicznej
Bazy danych
23.
Które z następujących przedsięwzięć pozwalają stworzyć dobre środowisko pracy?

Ochrona monitorów komputerowych przed odbiciami i odblaskami poprzez poprawne ustawienie
Utrzymywanie w biurze wilgotności oraz użycie oszczędnego oświetlenia zewnętrznego
Unikanie przerw w pracy komputera
Jedzenie i picie podczas pracy komputera
24.
Które z następujących urządzeń jest odpowiednie dla archiwizowania danych serwera sieciowego?

Skaner
Drukarka
Streamer
Modem
25.
Na jakim etapie tworzenia systemów i programów informatycy rozpoznają wymagania użytkowników?

Projektowanie
Testowanie
Programowanie
Analiza
26.
Jak nazywa się prawo do użycia oprogramowania?

Licencja
Patent
Prawo autorskie
Autoryzacja
27.
Ekstranet jest to:

Ogólnoświatowa sieć komputerów
System operacyjny sieci komputerowej używany do monitorowania i kontroli przepływu danych
Prywatna sieć przedsiębiorstwa posiadająca wyszczególnionych użytkowników na zewnątrz
Sieciowy system ewidencyjny
28.
Aby uniknąć obrażeń podczas używania komputera:

Wszystkie kable powinny zostać zabezpieczone
Powinny zostać zainstalowane wygaszacze ekranu
Zawsze należy używać podkładki pod mysz
Powinno zostać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe
29.
Co oznacza skrót CPU?

Centralny procesor przeliczeniowy
Jednostka kontrolująca program
Jednostka kontrolująca procesor
Centralna jednostka obliczeniowa
30.
Które z wymienionych urządzeń jest urządzeniem zarówno wejściowym jak wyjściowym?

Drukarka
Skaner
Ekran dotykowy
Klawiatura
31.
Które z następujących zdań dotyczących bankowości elektronicznej jest fałszywe?

Bankowość elektroniczna pozwala Ci sprawdzać na bieżąco stan konta
Bankowość elektroniczna pozwala Ci wpłacić gotówkę
Bankowość elektroniczna pozwala Ci uzyskać wyciąg z konta
Bankowość elektroniczna pozwala indywidualnie przelewać pieniądze pomiędzy rachunkami
32.
Które z poniższych stwierdzeń o pamięci tylko do odczytu (ROM) jest prawdziwe?

Programy aplikacyjne mogą zapisywać dane do pamięć ROM
Zawartości pamięci ROM nie jest usuwana po wyłączeniu komputera
System operacyjny jest załadowany do pamięci ROM po włączeniu komputera
Strony internetowe są umieszczane w pamięci ROM podczas ich ładowania
33.
Do jakich zadań w szkole nie zostanie użyty komputer?

Rejestracja uczniów
Planowanie zajęć
Kontrola czystości rąk uczniów
Lekcja z komputerem
34.
System rezerwacji linii lotniczej, w czasie rzeczywistym:

Optymalizuje skład załogi na poszczególnych lotach
Prowadzi rezerwacje pasażerów
Prowadzi komunikację bieżącą z kontrolą ruchu lotniczego
Kontroluje ruch bagażu
35.
Które zdanie nie określa handlu elektronicznego?

Transakcje mogą zostać szybko przetworzone
Usługi są dostępne przez 24 godziny na dobę
Towary mogą być reklamowane i ceny porównywane
Występuje bezpośredni kontakt między kupującym i sprzedawcą
36.
Dlaczego należy prowadzić dobrą politykę ochrony przy pomocy systemu haseł?

Aby ułatwić znalezienie informacji na komputerze
Aby uchronić komputer przed nieuprawnionym użyciem
Aby ułatwić komputerowi łatwiejsze połączenie się z siecią
Aby pozwolić nieupoważnionym użytkownikom na uzyskanie dostępu do komputera lub sieci
37.
Skrót GUI oznacza?

Interfejs Gier Komputerowych
Graficzny Interfejs Użytkownika
Główny Uniwersalny Interfejs
Graficzny Uniwersalny Interfejs
38.
Które zadanie określa funkcję systemu operacyjnego?

Skanowanie fotografii
Kopiowanie pliku
Generowanie raportu bazy danych
Dodanie danych do arkusza kalkulacyjnego
39.
Co oznacza skrót ISDN?

Międzynarodowe Sieci Danych Cyfrowych
Interaktywne Standartowe Cyfrowe Sieci
Usługowa Sieć Danych Internetowych
Sieć Cyfrowa Usług Zintegrowanych
40.
Jaki typ komputera jest używany do obsługi wielkich korporacyjnych systemów i dużych baz danych?

Palmtop (PDA)
Desktop
Notebook
Mainframe
41.
Które z następujących elementów możemy określić jako urządzenie peryferyjne?

Graficzny interfejs użytkownika
RAM
System operacyjny
Skaner
42.
Które z następujących stwierdzeń jest wyrazem dobrej polityki stosowania haseł w przedsiębiorstwie?

Wszystkie hasła są zmieniane regularnie
Wszystkie hasła są dzielone przez użytkowników
Wszystkie hasła składają się z nazwisk użytkowników
Wszystkie hasła są złożone z trzech liter
43.
Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software?

Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.
Software odnosi się do głównej i dodatkowej pamięci komputera. Wszystko pozostałe nazywamy hardware.
Hardware odnosi się do komputerowego dysku stałego do komputera. Wszystko pozostałe to jest software.
Hardware odnosi się monitora komputerowego. Wszystko pozostałe to jest software.
44.
Twój komputer spowalnia pracę podczas uruchamiania niektórych aplikacji. Która z następujących czynności najprawdopodobniej poprawi szybkość pracy komputera?

Zastosowanie napędu zip
Zastosowanie większego monitora
Zainstalowanie większej pamięci
Zainstalowanie szybszego napędu CD-ROM
45.
Istnieją reguły rządzące przechowywaniem i dostarczaniem wykorzystywanej przez komputery informacji. Jak to prawo się nazywa?

Prawo o reklamowaniu danych
Ustawa o ochronie danych
Ustawa o zarządzaniu danymi
Polityka odtwarzania danych
46.
Który typ oprogramowania kontroluje przydział zasobów w komputerze?

System operacyjny
Oprogramowanie użytkowe
Przeglądarka
Oprogramowanie zabezpieczające
47.
Który rodzaj pamięci zewnętrznej ma najmniejszą pojemność?

Napęd zip
Dysk twardy
Dyskietka
Taśma magnetyczna
48.
Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny to:

Oprogramowanie systemu operacyjnego
Oprogramowanie do sporządzania kopii zapasowych
Oprogramowanie antywirusowe
Oprogramowanie użytkowe
49.
Wirus komputerowy nie może zostać rozprowadzony przez:

Zamianę monitora
Otwarcie załącznika e-maila
Ściągnięcie pliku z Internetu
Przegrywanie plików z dyskietki
50.
Prędkość CPU jest zmierzona w

BPS
Ghz
MB
DPI

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to możesz jeszcze wrócić i coś poprawić !

powyżej 75% - zaliczyłeś - jest dobrze

poniżej 50% - przed Tobą jeszcze dużo nauki, ale jest nadzieja!

poniżej 30% - zastanów się czy warto tak się przygotowywać i trącić pieniądze!