Materiały ECDL - Pliki

Co to jest plik?

Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.

Właściwości plików

Właściwości plików to: typ pliku, informacja o programie, który go otwiera, lokalizacja, rozmiar, rozmiar na dysku, data utworzenia, zwodyfikowania i ostatniego otwarcia. W miejscu wyświetlenia się typu pliku wyswietlona zostaje jego nazwa, a w nawiasie rozszerzenie pliku.
Aby odczytać właściwości pliku należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy. Wyswietli się wówczas lista czynności, które możemy wykonać z danym plikiem. Na samym dole tej listy pojawi się wyraz właściwości. Kiedy na niego klikniemy (lewym przyciskiem myszy) na ekranie zobaczymy okienko, które umożliwia nam przeglądanie tych właściwości. Oto przykład takiego okna: (Okna te mogą się minimalnie różnić w zależności od oprogramowania naszego komputera. Jednak wyswietlane informacje będą takie same. Pokazane okno otworzone zostało w Windowsie 7 Home Premium)
Możemy zobaczyć również szczegóły klikając na prawą zakładkę okienka pokazanego powyżej. Wówczas otworzy nam się okienko:

Popularne rodzaje plików:

Często, aby je rozpoznać wystarczy otworzyć dany plik i zobaczyć w jakim programie jest on zapisany. Jednak prostszym sposobem jest sprawdzenie rozszerzenia danego pliku. Czasami widać je zaraz po nazwie, po kropce. Zdarza się jednak, że trzeba wejść w właściwości, aby to sprawdzić. (Jak to zrobić zostało opisane we wcześniejszych informacjach na stronie)
OBRAZEK RODZAJ PLIKU PRZYKŁADOWE ROZSZERZENIE PRZYKŁADOWY PROGRAM
tekstowy .txt (należy dodać, że rozszerzenie dla plików tekstowych to .txt, ale tylko dla programów tekstowych, do których nie można dodawać obrazów itd. Znajduje się w nich sam tekst.) notatnik
arkusz kalkulacyjny .xls Excel
prezentacja .pptx PowerPoint
Plik PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format pliku służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych .pdf (Największą zaletą plików pdf jest to, że ich wygląd nie zmienia się niezależnie od tego, na jakim systemie i w jakiej aplikacji zostaną otwarte. Dzięki temu mamy pewność, że to, co zostanie wysłaliśmy, odbiorca odczyta bez zmaian.) Adobe Acrobat Reader
obraz .jpg lub .png Paint (do tworzenia) FastStone Image Viewer(do otwierania)
muzyczny .mp3 Windows Media Player
wideo .mp4 lub .avi QuickTime Player
archiwum .zip lub .rar (Popularny format kompresji) WinZip/WinRAR
wykonywalny (plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego) .exe Nie wymagają dodatkowych programów do otwarcia, ponieważ działają z danymi systemami operacyjnymi (muszą być dla nich odpowiednie)

Najprościej rzecz ujmując rozszerzenie pliku wskazuje odpowiedni dla niego program do otwarcia :)