Jednostki
Przepływność w telekomunikacji i informatyce opisuje ilość informacji transmitowana w jednostce czasu poprzez kanał komunikacyjny.
Mierzona jest w bitach na sekundę (b/s lub bps od ang. bits per second) albo sporadycznie w bajtach na sekundę (B/s lub Bps) i ich
wielokrotnościach: kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s, kbps, Mbps itd. W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne jak i binarne.
Przepływność to inaczej prędkość transmisji.

Przepływność oblicza się według następującego wzoru:

K=VxN


gdzie:
V - szybkość generowania znaków, w bodach,
n - wartościowość sygnału (binarny – 2, ósemkowy – 8, itd.)
Ze względu na tę samą jednostkę, przepływność jest potocznie mylnie utożsamiana z przepustowością, jednak jest ona miarą chwilowego natężenia strumienia danych,
podczas gdy przepustowość jest stałym parametrem charakteryzującym tor lub kanał komunikacyjny.Prędkość transmisji

Prędkość transmisji w telekomunikacji i informatyce opisuje ilość informacji transmitowaną w jednostce czasu poprzez kanał komunikacyjny.

Zasady jej pomiaru :

Bit na sekundę ( 1 b/s )

Kilobity na sekundę ( kb/s ): 1 kb/s = 1000 b/s

Medabity na sekundę ( Mb/s ): 1 Mb/s = 1 000 000 b/s

Gigabity na sekundę ( Gb/s ): 1 Gb/s = 1 000 000 000 b/s