Sprzęt Komputerowy - Hardware


Co to jest Hardware?

Hardware(sprzęt komputerowy) to „materialna” część komputera. Hardware odróżnia się od software’a, czyli oprogramowania.

Przykłady sprzętu komputerowego:

-Procesor to układ scalony zawierający jednostkę centralną komputera (CPU - Central Processing Unit), który jest podstawowym elementem każdego komputera. Jego zadaniem jest wykonywanie zadań na podstawie instrukcji otrzymywanych od wykonywanych programów.
Podstawowym parametrem mikroprocesora jest zegar, który określa, z jaką częstotliwością mikroprocesor przetwarza dane. Częstotliwość zegara jest podawana w MHz lub GHz (megahercach lub gigahercach).


-Płyta główna to podstawowa część komputera, na której osadzone są wszystkie tworzące go części. Od płyty głównej zależy typ i liczba możliwych do zamontowania komponentów oraz sposób i szybkość wymiany danych pomiędzy nimi. Płyta główna ma postać dużej płytki, na której umieszczone są ścieżki oraz elementy na stałe wmontowane w układ takie jak BIOS chipset czy też gniazda i złącza.


-Pamięć RAM to podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej.W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy.


-Dysk twardy jest trwałą pamięcią komputera. Oznacza to, że wszystkie dane i programy zostają na nim zachowane również po wyłączenia komputera. Pojemność dysków twardych podaje się w gigabajtach.

-Monitor komputerowy jest to ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.Obecnie używane monitory to ekrany komputerowe, obsługiwane przez komputer zwykle za pośrednictwem karty graficznej.

-Klawiatura to zestaw klawiszy, który służy do sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych.


-Myszka komputerowa umożliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni płaskiej. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia względem podłoża i wysyła ją w formie danych cyfrowych do komputera, który dokonuje odpowiedniej zmiany położenia kursora na ekranie.


-Drukarka to urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.).