Test Tychy 2011

Zalecana przeglądarka Firefox


1.
Który ze znaków oznacza nakaz jazdy w prawo za znakiemA
B
C
2.
Jeżeli przytomny ranny oddycha i ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymotywać

należy go położyć na plecach i odchylić głowę do tyłu
trzeba przygiąć głowę do klatki piersiowej
należy ułożyć go w pozycji bocznej
3.
Kierujący w pierwszej kolejności stosuje się do :

sygnalizacji świetlnej i zasad pierwszeństwa
znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej
poleceń i sygnałów wydawanych przez policjanta
4.
Kierującemu rowerem zabrania się

czepiania się pojazdów
jazdy bez trzymania nóg na pedałach
jazdy za drugim rowerzystą lub motorowerzystą
5.
Po przejechaniu przez skrzyżowanie przed którym stał tten znak będzieszna drodze głównej jeśli przez skrzyżowanie pojechałeś prosto
na drodze z pierwszeństwem jeśli na skrzyżowaniu skręciłeś w lewo
na drodze z pierwszeństwem jeśli na skrzyżowaniu skręciłeś w prawo
6.
Kierujący jest to osoba, która:

osoba która prowadzi zorganizowaną grupę pieszych
jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie
kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów
7.
Omdlenie mija najszybciej gdy poszkodowany:

leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami
leży na boku w pozycji bezpiecznej
znajduje się w pozycji półsiedzącej
8.
Zabrania się wyprzedzania:

na odcinku jezdni, której pasy ruchu rozdziela pojedyncza linia przerwana
na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym
9.
W przedstawionej sytuacji:pieszy powinien się cofnąć
kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzać
pierwszeństwo ma pojazd nr 2
10.
Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniuustępuje pierwszeństwa dla pojazdu: 3
przejeżdża pierwszy
przejeżdża ostatni
11.
Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu to należy

namówić ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe
pozwolić odejść do domu zalecając wizytę u lekarza
12.
Odległość między jadącymi kolumnami rowerów

200
300
500
13.
Na przejeździe dla rowerzystów, rowerzyście zabrania się:

używania sygnałów dźwiękowych
zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny
zmiany prędkości jazdy
14.
Warunek umieszczania w specjalnym siodełku dotyczy dziecka przewożonego na rowerze w wieku do lat:

5
7
10
15.
Czy każdy człowiek ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku

tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
nie gdyż za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna
nie gdyż pomocy powinny udzielać osoby przeszkolone
16.
Podaj kolejność przejazdu2,1,3
1,3,2
3,2,1
17.
W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1przejeżdża pierwszy
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
przejeżdża ostatni
18.
Znak oznaczazakaz postoju
zakaz zatrzymywania się
zakaz zatrzymywania za wyjątkiem wysadzania i zabierania pasażera
19.
Który ze znaków oznacza wjazd na drogę jednokierunkową:A
B
C
20.
Prawidłowa kolejność przejzadu to3, 2, 1
2, 1, 3
2, 3, 1
21.
Pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko powinien:

zachować szczególną ostrożność i szybko przejść na drugą stronę
zachować szczególną ostrożność
korzystać tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych
22.
Kierujący rowerem korzystając z drogi przeznaczonej tylko do rowerów i pieszych

ma pierwszeństwo przed pieszymi
ma obowiązek przy dojeżdżaniu do pieszego ostrzec go dzwonkiem
jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszych idących taką drogą i ustępować im pierwszeństwa
23.
Jeżeli ranny jest przytomny i podejrzewany o uraz kręgosłupa piersiowego należy ułożyć go

na brzuchu na twardym podłożu
na boku
płasko na wznak na twardym podłożu
24.
Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych ustawia się znak:A
B
C
25.
Omijanie to

Przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika rucha lub przeszkody
przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku
przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku

Jeżeli po naciśnięciu linii nie otworzy się okienko z prośbą o wpisanie hasła sprawdź czy przeglądarka pozwala aby otwierały się okienka.

(C) Test wygenerowany przez uczniów Gimnazjum nr 12 w Tychach


Test przygotowany na podstawie testów użytych i udostępnionych uczniom na Turnieju BRD Tychy 2011