Test 2009

Zalecana przeglądarka Firefox


1.
Kolumna pieszych do lat 10 idąca dwójkami może poruszać się po

lewym poboczu drogi,
lewej stronie jezdni przy jej krawędzi,
prawym poboczu drogi
2.
Rowerzysta powinien poruszać się po:

prawym poboczu drogi
lewej stronie jezdni przy jej krawędzi
chodnikiem- gdy spełnione są określone warunki
3.
Bezpośrednio na ranę przyłożyć można

watę
opaskę uciskową
gazę jałową
4.
Pieszy idąc wzdłuż jezdni powinien poruszać się

wyłącznie lewą stroną przy jej krawędzi,
dowolną stroną przy jej krawędzi, gdy chodnik jest czasowo zamknięty,
prawą stroną przy jej krawędzi
5.
Kierujący oraz osoba przewożona motorowerem:

są obowiązani do używania hełmów ochronnych w każdej sytuacji
nie są obowiązani do używania hełmów ochronnych na drogach gruntowych
są obowiązani do używania hełmów ochronnych na drogach utwardzonych
6.
Ułożenie boczne ustalone, tzw. pozycja bezpieczna stosowana jest w przypadku:

urazu kręgosłupa
urazu kończyn
osob nieprzytomnych z zachowanym własnym oddechem i tętnem
7.
Motorower jest to pojazd jedno lub wielośladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do

40km/h
45km/h
50km/h
8.
W celu udrożnienia dróg oddechowych należy

usunąć ciała obce z jamy ustnej rannego
ułożyć rannego na wznak i odgiąć głowę do tyłu
ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej
9.
Z drogi dla rowerów mogą korzystać

motorowery i rowery wielośladowe (ryksze)
rowery jednośladowe wieloosobowe (tandemy)
piesi- po spełnieniu szczególnych warunków.
10.
W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1przejeżdża ostatni przez skrzyżowanie
nie ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem 4
11.
Kierujący motorowerem uczestniczący w wypadku drogowym bez ofiar w ludziach powinien

wezwać policje i pogotowie ratunkowe
pozostawić uszkodzony pojazd do czasu przyjazdu policji
usunąć pojazd z jezdni
12.
Pieszy, który nie ukończył 15 lat obowiązany jest posiadać elementy odblaskowe

gdy porusza się poza obszarem zabudowanym w czasie od zmierzchu do świtu,
gdy porusza się w obszarem zabudowanym w czasie od zmierzchu do świtu,
w każdej sytuacji przy ograniczonej widoczności.
13.
Charakterystyczne objawy wstrząsu u ofiar wypadku, to

wrażenie wyczerpania
szybkie tętno i oddech
blada, wilgotna i zimna skóra
14.
Ktore znaki wskazują pierwszeństwo przejazdu1
2,3
1,3
15.
Wyprzedzanie pojazdów jest dozwolone na

skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
każdym przejeździe dla rowerzystów
skrzyżowaniu o ruchu kierowanym
16.
Przedstawiony znak oznaczaże zbliżamy się do miejsca niebezpiecznego, więc należy zachować szczególną ostrożność
dwa niebezpieczne zakręty, z których pierwszy jest w lewo, a drugi tylko w prawo
należy zwolnić i dostosowaćprędkość so stopnia zagrożenia
17.
Na drodze oznaczonej tym znakiemmożna jechać motorowerem
można poruszać się z prędkością do 130 km/h
nie można cofać i zawracać
18.
W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 4
ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
przejeżdża przez skrzyżowanie ostatni
19.
Kierujący rowerem widząc ten znakmoże skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu
może zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu
nie może zawracać do znaku odwołującego zakaz lub do najbliższego skrzyżowania
20.
Rowerzysta może jechać po chodniku:

gdy na jezdni dozwolony jest ruch pojazdów z prędkością powyżaj 60 km/h, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2m.
bez żadnych ograniczeń
gdy jest opiekunem dziecka poniżej 10 lat, które jedzie drugim rowerem.
21.
Przedstawiony znak oznacze, żenależy zatrzymać się w miejscu wyznaczonym w tym celu
znak dotyczy tylko najbliższej jezdni
obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się drogą z pierwszeństwem
22.
Rowerzysta zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien:

zachować ostrożność i przestrzegać zasadę ograniczonego zaufania
ominąć pojazd, który zatrzymał się przed tym przejściem
zwolnić i być przygotowanym do zatrzymania się.
23.
W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1znajduje się na drodze podporządkowanej
przejeżdża pierwszy przez skrzyżowanie
ustępuje pierwszeństwa pojazdom 2 i 3
24.
W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4
przejeżdża przez skrzyżowanie ostatni
ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
25.
W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1zatrzymuje się w miejscu wyznaczonym w tym celu
przejeżdża przez skrzyżowanie ostatni
ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3

Jeżeli po naciśnięciu linii nie otworzy się okienko z prośbą o wpisanie hasła sprawdź czy przeglądarka pozwala aby otwierały się okienka.
 

(C) Test wygenerowany przez uczniów Gimnazjum nr 12 w Tychach


Test przygotowany na podstawie testów użytych i udostępnionych uczniom na Turnieju BRD 2009