Test Katowice 2012

Otwierać nie w programie Internet Explorer


1.
Kierujący pojazdem widząc ten znak drogowymusi zatrzymać pojazd przed znakiem lub w wyznaczonym miejscu
jest informowany, że dojeżdża do drogi z pierwszeństwem
może nie zatrzymać się jeżeli po drodze ,,głównej" nie poruszają się inne pojazdy
musi ustąpić pierwszeństwa osobom jadącym drogą z pierwszeństwem
2.
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1( Art 25 ust 2 Ustawy p.r.d)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
przejeżdża ostatni
3.
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi (Art 20 ust 3 pkt 1 lit c Ustawz p.r.d.)60km/h
90km/h
100km/h
4.
Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Art 2 pkt 19 i 47 oraz art 12 ust 7 pkt 3 Ustawy p.r.d)

kolumna pieszych może być prowadzona po jezdni przez kierownika w wieku 21 lat
rower nie jest pojazdem
kolumna pieszych może być prowadzona po jezdni przez dowódcę w wieku 18 lat
5.
Kierującemu wyprzedzanym rowerem zabrania się (Art 24 u6 Ustawy p.r.d)

zmniejszania prędkości gdy jest wyprzedzany
zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania
zwiększania prędkości bezpośrednio po wyprzedzeniu
6.
W tej sytuacji poza obszarem zabudowanym (Art 24 ust 3,8,i 10 Ustawy)kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony
kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd z prawej lub lewej strony
kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z prawej strony
7.
Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym nie ma żadnego zabitego lub rannego jest obowiązany (art44 ust 1 p 1 i 3 Ustawy p.r.d.)

zatrzymać pojazd nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
niezwłocznie usunąc pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu
wezwać na miejsce policje
sporządzić dokumentację zdarzenia
8.
Zakaz wyrażony tym znakiem ($ 15 ust 1,$ 30 i art 2 pkt 18 Ustawy p.r.d)nie dotyczy całej szerokości drogi przy której został ustawiony
dotyczy osoby w wieku do 10 lat kierującej rowerem pod opieką osoby dorosłej
dotyczy tej strony drogi , po której znak jest umieszczony
dotyczy robotników drogowych
9.
Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym rower może być (Art 2 pkt 47 Ustway p.r.d)

wyłącznie pojazdem jednośladowym
pojazd wyposażony w silnik spalinowy jeżeli jego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25km/h
pojazdem wielośladowym
pojazdem wyposażonym w silnik elektryczny o napięciu max 48V i mocy do 250W
10.
Pieszy to (Rozporządzenie p.58 u2)

osoba wykonująca roboty na drodze
osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze
osoba do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej
11.
Jeden ratownik prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie (

3 wdmuchnięcia powietrza, 5 uciśnięć mostka
30 uciśnięć mostka, 2 wdmuchnięcia powietrza
1 wdmuchniecie powietrza, 20 uciśnięć
dopuszcza się możliwość wykonywania tylko uciśnięć mostka w rytmie około 100 na minutę
12.
W tej sytuacji kierujący autobusem może wyprzedzić pojazd ($23 u 1 Rozporządzenie)1
2
3
13.
W tej sytuacji (ARt 25 ust 1, Atr 17 ust 1 pkt 1 i ust2 Ustawy oraz $58 ust 1 Rozporządzenia)kierujący pojazdem 1 jest obowiązany
kierujący pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1
kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
14.
Kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany (Art 25 ust 1 i 2 oraz art 17 ust 1 i 2 Ustawy)

ustąpić pierwszeństwa pojazdowi włączającemu się do ruchu z prawej strony
zachować szczególną ostrożność
ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony
ustąpić pierwszeństwa tramwajowi wyjeżdżającemu z zajezdni
15.
W czasie udzielenia pierwszej pomocy tętno sprawdza się

kciukiem na przegubie ręki
po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami
po obu stronach szyi, kciukiem i pozostałymi palcami
nie jest wymagane sprawdzanie tętna
16.
W tej sytuacji kierujący (Art 26 ust 1 i 3 pkt 1 ustawy oraz $58 ust 1 Rozporządzenia)pojazdem 1 nie można wyprzedzić pojazdu 2
pojazdami 1 i 2 są obowiązani zachować szczególną ostrożność
pojazdami 1 i 2 są obowiązani zmniejszyć prędkość
17.
Które z tych znaków zabrania skrętu w lewo (Rozporządzenia i art 2 pkt 47 Ustawy p.r.d)1
2
3
żaden
18.
W tej sytuacji, w obszarze zabudowanym (Art 24 Ust 4 i 11 Ustawy)kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 3 z lewej strony
kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd uprzywilejowany 2 z lewej strony
kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 3 z prawej strony
19.
W przypadku podejrzewania urazu kręgosłupa na odcinku szyjnym należy (

odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie
nie dotykać ofiary wypadku
rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha
jeżeli jest to konieczne dla ratowania życia wyjąć osobę z pojazdu
20.
W tej sytuacji kierujący motorowerem ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem2
3
4
21.
Które z poniższych znaków dotyczą również kolumn pieszych ($17ust1 i $28 u3 p2 Rozporządzenie)znak 1
znak 2
znak 3
żaden
22.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi (art 25 ust 2 i art 5 Ustawy p.r.d oraz $ 36ust 1 i 2 Rozporządzenia)2 i 4
4
2 i 3
23.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 (Art25 Ustawy p.r.d oraz$ 95 ust 4 i $ 36 ust 1 Rozporządzenia)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
przejeżdża pierwszy
ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
24.
Po drodze oznaczonej tym znakiem mogą poruszać się kierujący ($ 37 ust 1 Rozporządzenia)rowerami wielośladowymi
rowerami jednośladowymi wieloosobowymi
rowerami jednośladowymi jednoosobowymi
piesi
25.
Uraz kręgosłupa należy podejrzewać

u ofiar wypadku, które skarżą się na ból szyi i głowy
u kierowców i pasażerów po zderzeniu pojazdów
u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadków
u osób, które omdlały

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to możesz jeszcze wrócić
i coś poprawić !

Test przygotowany na podstawie testów użytych i udostępnionych uczniom na Turnieju BRD Katowice 2012