Test 2010

Zalecana przeglądarka Firefox


1.
Przedstawiony na rysunku znak ostrzega o:nierówności jezdni,
poprzecznym ścieku lub garbie,
zamontowany na jezdni progu zwalniającym.
2.
Jazda rowerem po chodniku jest

dozwolona gdy kierujący pojazdem opiekuje dozwolona, gdy kierujący opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
zawsze zabroniona
dozwolona gdy ruch na drodze dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, a szerokość chodnika przekracza 2 m.
3.
W podstawionej na rysunku sytuacji:kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża jako ostatni,
kierujący pojazdem nr 1 musi zachować szczególną ostrożność,
kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem nr 2 i nr 4.
4.
Tamując krwotok:

nałożysz na krwawiącą ranę dużo waty,
nałożysz na krwawiącą ranę jałową gazę i ściśle zabandażujesz ranę,
nałożysz na krwawiącą ranę gruba warstwę ligniny i zabandażujesz ranę.
5.
Przy podejrzeniu załamania kończyny należy unieruchomić

wyłącznie najbliższy załamaniu staw,
jedynie samo miejsce złamania,
miejsce złamania i najbliższe stawy.
6.
Kierujący pojazdem Nr 1, na takim skrzyżowaniu:ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3
ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 4.
7.
Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego

może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed sygnalizatorem,
może nastąpić za linią zatrzymania ale przed jezdnią drogi poprzecznej,
powinno nastąpić przed sygnalizatorem - w razie braku linii zatrzymania.
8.
Wstrząs pourazowy rozpoznajemy, gdy występują:

bladość, niepokój, uczucie zimna,
wolny lub przyspieszony oddech
szybkie, słabo wyczuwalne tętno.
9.
W strefie zamieszkania

pieszy może korzyści z całej szerokości drogi,
pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami,
pierwszy ma obowiązek poruszania się poboczem lub chodnikiem.
10.
W przedstawionej na rysunku sytuacjikierujący pojazdem 2 i3 mogą jechać równocześnie,
jako pierwszy pojedzie pojazd nr 1,
kierujący pojazdem 1 może przejechać wówczas gdy pojazd 2 i3 opuszczą skrzyżowanie
11.
Co oznacza ten znak?odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym,
odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
pierwszeństwo dla nadjeżdżającego z przeciwka
12.
Przedstawiony znak:zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony
13.
Przedstawiony znak B-31 oznacza:zakaz wyprzedzania przez samochody nadjeżdżające z przeciwka,
odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
pierwszeństwo dla nadjeżdżającego z przeciwka
14.
W przedstawionej sytuacjijako pierwszy przejeżdża pojazd 2
pojazdy 2 i 3 mogą jechać równocześnie
pojazd 1 przejeżdża ostatni
15.
Kierującemu rowerem zabrania sięjazdy obok innego uczestnika ruchu,
czepiania się pojazdów,
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
16.
W tej sytuacji kierujący pojazdempowinien zatrzymać pojazd przed przejazdem
może przejechać przed przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg
musi zachować szczególną ostrożność
17.
Zabrania się postoju

w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone
w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd
na terenie obszaru zabudowanego
18.
Jeżeli na oznakowanym skrzyżowaniu ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną i dodatkowo kieruje nim policjant, to w pierwszej kolejności rowerzysta powinien zastosować się do:

znaków drogowych
sygnałów świetlnych
poleceń i sygnałów policjanta
19.
Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?

podam środki przeciwbólowe
opatrzę ranę
nastawie i unieruchomię kości
20.
Po stwierdzeniu, że poszkodowany oddycha, w pierwszej kolejności:

sprawdzisz, czy jest akcja serca,
przystąpisz do oględzin poszkodowanego,
wezwiesz policję.
21.
Kierujący pojazdem jest zobowiązany

jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym
hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia
utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu
22.
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody
zamierza wykonać manewr wymijania
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
23.
Znak B-3 nie zabrania wjazdu:rowerem,
motorowerem,
autobusem.
24.
Kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża jako:pierwszy
drugi
ostatni
25.
1. W przedstawionej sytuacji:pojazd 2 i 3 mogą jechać równocześnie
jako ostatni przejedzie kierujący pojazdem 1
jako ostatni przejedzie kierujący pojazdem 3

Jeżeli po naciśnięciu linii nie otworzy się okienko z prośbą o wpisanie hasła sprawdź czy przeglądarka pozwala aby otwierały się okienka.

(C) Test wygenerowany przez uczniów Gimnazjum nr 12 w Tychach


Test przygotowany na podstawie testów użytych i udostępnionych uczniom na Turnieju BRD 2010