Test 2008


1.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4
2.
Kierującemu pojazdem zabrania się:

wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany
omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
jazdy wzduż po chodniku lub przejściu dla pieszych
3.
Za pieszego uważa się osobę:

pchająca rower
poruszająca się w wózku inwalidzkim
w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej
4.
Kierującemu rowerem zabrania się:

Jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu
Na przejeździe dla rowerzystów zwalniać lub zattrzymywać się bez uzasadnionej przyczyny
Jazdy lewą stroną jezdni jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wielu 10 lat
5.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1przejeżdża pierwszy
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem 4
6.
Znak drogowy (B-21)zezwala na skręt w prawo
oznacza koniec niebezpiecznego zakrętu w lewo
zakazuje skręcania w lewo i zawracania
7.
Nałożenie opatrunku na ranę ma na celu

uśmierzenie bólu
zabezpieczenie przed wykrwawieniem
zabezpieczenie przed zakażeniem
8.
Pozycja bezpieczna powinna być stosowana

u osób nieprzytomnych mogących zadławić się
u wszystkich przytomnych osób biorących udział w wypadku
u osób będących w szoku powypadkowym
9.
Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:

ma odpowiednią widoczność
ma dostateczne miejsce do wyprzedzania
nie utrudni ruchu innym pojazdom
10.
Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest ułożenie jej

na boku
płasko na wznak, na twardym podłożu
na brzuchu
11.
Znak dtogowy (A-6a) ostrzego o:wiadukcie nad drogą poprzeczną lub torami kolejowymi
skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
poprzecznej nierówności drogi
12.
Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów:

w razie braku chodnika, ustępując miejsce rowerzyście
jeżeli droga dla rowerów przylega bezpośrednio do chodnika, ustępując miejsca rowerzyście
w razie braku pobocza, ustępując miejsca rowerzyście
13.
Który z znaków drogowych określa prędkość minimalną:B-33
B-43
C-14
14.
Znak drogowy (C-16) oznacza:miejsce wyznaczone do przekraczania jezdni przez dorosłych z dziećmi
miejsce szczególnie uczęszczane przez dorosłych i dzieci oraz bliskość takiego miejsca
drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać
15.
Udzielając pomocy przy oparzeniu należy

przemyć miejsce oparzone jodyną
zawinąć miejsce oparzenia bandażem elastycznym
schłodzić miejsce oparzenia zimną wodą
16.
Jeżeli poszkodowany ma tętno lecz nie oddycha to należy

natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie
udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie daje efektu rozpocząć sztuczne oddychanie
ułożyć ofiarę w pozycji bocznej bezpiecznej
17.
W tej sytuacji kierującypojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście
pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście
pojazdami 1 i 2 mają pierwszeństwo przed rowerzystą
18.
Kiedy dwóch pieszych może iść obok siebie po jezdni:

zawsze
na drodze o małym natężeniu ruchy
gdy szerokość jezdni przekracza 10 metrów
19.
Kierującemu pojazdem zabrania się wjazdu na przejazd kolejowy, jeżeli:

opuszczanie zapór zostało rozpoczęte
przejazd kolejowy nie posiada zapór
podnoszenie zapór nie zostało zakończone
20.
Kierujący pojazdem skręcając w lewo obowiązany jest:

zbliżyć się do osi jezdni na drodze dwukierunkowej
może wykonać ten manewr z dowolnego pasa ruchu, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom
zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni na drodze jednokierunkowej
21.
Widząc ten znak drogowy (B-23) kierujący:nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu
nie może zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu
może zawrócić przed skrzyżowaniem
22.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem1ma pierwzeństwo przed pojazdem 3
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
przejeżdża ostatni
23.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1przejeżdża pierwszy
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
24.
Kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika

Gdy opiekuje się rowerzystą w wieku do 10 lat
gdy nie posiada karty rowerowej
od zmroku do świtu, jeżeli rower nie jest wyposażony w oświetlenie
25.
Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi:

pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat
tylko w obszarze zabudowanym
pod warunkiem używania elementów odblaskowych umieszczonych na ubraniu

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to możesz jeszcze wrócić
i coś poprawić !

Test przygotowany na podstawie testów użytych i udostępnionych uczniom na Turnieju BRD 2008