Test - TYCHY 2018


Nie używać Internet Explorera!!!!
1.
Pieszy przechodząc przez torowisko wyodrębnione z jezdni na drodze dwujezdniowej na obszarze zabudowanym:

może przechodzić poza wyznaczonym przejściem dla pieszych w odległości większej niz 100 m
nie może przechodzić poza wyznaczonym przejściem dla pieszych
przepisy nie okreslają zachopwania pieszego w takim przypadku
musi w pierwszej kolejności uważać na tramwaje
2.
Kierujący rowerem może jechać po chodniku

podczas gęstej mgły
podczas dużego natężenia ruchu
opiekując się dzieckiem do lat 10 gdy idzie pieszo
zawsze w terenie zabudowanym
3.
W tej stytuacji kierujący rowerem:pojedzie pierwszy
ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi nr 2
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3
pojedzie ostatni
4.
Po za obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:

tylko do ukończenia 10 roku życia
tylko do ukończenia 15 lat
tylko do ukończenia 18 lat
w każdym wieku
5.
Kolumna pieszych w wieku do lat 10:

może poruszać się tylko prawą stroną jezdni
może poruszać się tylko lewą stroną jezdni
nie może poruszać się po jezdni
może poruszać się tylko po chodniku
6.
Przedstawiony znak informuje, że miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych przez jezdnię znajduje sięw odległości 5 m od znaku
w odległości 2 metrów od znaku
bezposrednio za znakiem
bezposrednio przed znakiem
7.
Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że rowerzysta powinien jechać::

po prawej jezdni
możliwie blisko prawej krawędzi drogi
środkiem prawej strony jezdni
i stale obserwować prawą stronę jezdni
8.
Znak ten:oznacza droge jednokierunkową
określa kierunek przebiegu drogi z pierwszeństwem
nakazuje jazdę w kierunku góry
zobowiązuje do jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu
9.
Ten znak to:miejsce wyłaczone z ruchu wszelkich pojazdów
miejsce parkingowe
linia oznaczająca miejsce warunkowego zatrzymania pojazdów
linia oznaczająca przystanek komunikacji publicznej
10.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

12 lat dla prowadzących wózek inwalidzki
17 lat dla roweru wieloosobowego
14 lat dla pojazdu zaprzęgu
11 lat dla roweru
11.
Pieszy idący po drodze dla rowerów

jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym rowerem
ma pierwszeństwo przed kierującymi rowerami
musi poruszać się lewą stroną drogi
musi posiadać światełka odblaskowe
12.
W tej sytuacji ostatni pojedzietramwaj z nr 2
tramwaj z nr 4
samochód nr 3
motorowerzysta nr 1
13.
Rowerzysta widząc ten znaknie może zawrócić na odcinku od ustawienia tego znaku do najbliższego skrzyżowania i na skrzyżowaniu lub do znaku odwołującego B-24
nie może zawracać tylko na najbliższym skrzyżowaniu
nie może skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu
nie może zawracać aż do miejsca postawienia znaku odwołującego B-24
14.
W tej sytuacjiostatni opuści skrzyżowanie pojazd 3
rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto i znajduje się po prawej stronie tramwaju
kolejność będzie następująca 3,1,2,3
kolejność będzie następująca 2,3,1
15.
Rower jest pojazdem

jednośladowym o szerokości nieprzekraczającej 95 cm
trzykołowym o szerokości nieprzekraczającej 90 cm
każdym pojazdem do 90 cm szerokości
odpowiedzi a i b są dobre
16.
Kartę rowerową możesz otrzymac gdy ukończysz

7 lat
9 lat
12 lat
klasę czwartą szkoły podstawowej
17.
Czy twoim zdaniem przy opatrywaniu ran nalezy używac jednorazowych rękawiczek?

nie ma to większego znaczenia
zależy to od rodzaju rany
tylko gdy nie znamy osoby poszkodowanej
zawsze
18.
W razie awarii rower można holować

tak, na połączeniu gietkim, ale długośc holu musi wynosić 4-6 m
tak, ale tylko jadąc poboczem lub drogą dla rowerów
holowanie roweru jest niedopuszczalne
Tylko za pomoca sztywnego holu (np rurki)
19.
W tej sytuacjimotorowerzysta może jechać równocześnie z tramwajem
tramwaj z nr 2 jedzie pierwszy
pojazd nr 3 ustępuje wszystkim pierwszeństwa
pojazd 3 jedzie ostatni
20.
W tej sytuacji kolejnośc przejazdu będzie nastepująca:2-1-4-3
2-4-3-1
2-3-4 i 1
1-2-4-3
21.
Pionowy znak drogowy B-9 "zakaz wjazdu rowerów" dotyczy:

tylko jezdni
chodnika
jezdni i pobocza
tylko drózki rowerowej
22.
Skrzyżowanie to przecięcie się

dróg na różnych poziomach
drogi twardej i drogi gruntowej
dróg mających jezdnie w jednym poziomie
drogi asfaltowej z torami kolejowymi
23.
Niebieski znak z duża białą 30

oznacza ograniczenie prędkości do 30 km/h
nakazuje porędkośc jazdy większą niż 30 km/h
nakazuje jazdę z prędkościa nie wieekszą niż 30 km/h
oznacza mozliwość przewożenia maksymalnie 30 osób
24.
Przechodzenie przez jezdnie po za wyznaczonym przejściem dla pieszych jest dozwolone gdy:

odległość od przejścia dla pieszych wynosi 50 m
odległość od przejścia dla pieszych wynosi 120 metrów
jest zawsze zabronione
jest zawsze dozwolone z wyjatkiem zakrętów i pagórków
25.
Rowerzystom zabrania się

jazdy po drodze ekspresowej
jazdy po strefie zamieszkania
jazdy po zmroku
zawsze jazdy po chodniku
26.
Pieszy w strefie zamieszkania

musi poruszac się lewa stroną
ustępuje pierwszeństwa jadącym pojazdom
może poruszać się środkiem jezdni
powinien przechodzić przez jezdnie tylko w wyznaczonych miejscach
27.
W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:4-1-2-3
1-2-3-4
3-4-1-2
1-3-4-2
28.
Długość kolumny pieszych nie może przekraczać

50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 150 metrów
50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów
20 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 150 metrów
20 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów
29.
W tej sytuacji kolejność przejazdu bedzie nastepująca2 i 4 -1-3
4-3-2-1
2 i 4 -3-1
3-4-2-1
30.
Gdy na ulicy stoi najpierw pierwszy znak "ograniczenie prędkości do 40 km/h", a po kikunastu metrach drugi znak "obszar zabudowany", kierujący motorowerem obowiązany jest jechać prędkością 40 km na godzinęod pierwszego znaku do drugiego
do najbliższego skrzyżowania
na obszarze całej miejscowości
tylko w terenie zabudowanym
31.
W tej sytuacji kierujący rowerem:pojedzie jako pierwszy
ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi nr 2
pojedzie ostatni+
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3
32.
W tej sytuacji:pierwszy pojedzie tramwaj z nr 3
pierwszy pojedzie samochód nr 2
pierwszy pojedzie motorowerzysta nr 1
ostatni pojedzie motorowerzysta nr 1
33.
Na tym skrzyżowaniurowerzysta pojedzie pierwszy
kolejnośc będzie następująca 3,1,2
kolejnośc będzie następująca 3,2,1
najpierw pojedzie tramwaj bo ma zawsze pierwszeństwo
34.
Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy miedzy innymi:

dzwonek lub sygnał dźwiekowy o przeraźliwym dźwięku
z tyłu - światło pozycyjne barwy czwerwonej, nie migające
z przodu - światło pozycyjne barwy białej
boczne pomarańczowe światełka odblaskowe
35.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas

omijania pieszego
wymijania kolumny pieszych
wyprzedzania
jazdy po za strefą zamieszkania

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to możesz jeszcze wrócić
i coś poprawić !
Test opracowany przez policjantów KM Policji w Tychach i udostępniony uczniom na konkursie w 2018 roku