Uwaga! Nie uruchamiać w przeglądarce Microsoftu np. Internet Explorerze.

Tychy 2016 Gimnazjum


1.
Kierującemu rowerem zabrania się

kierować rowerem wieloosobowym nie mając ukończonych 17 lat
przewozic zakupy na bagażniku
trzymać kierownicę tylko jedną ręką
jechać prawą stroną ulicy
2.
Przejeżdząnie obok innego rowerzysty poruszającego się w przeciwnym kierunku to:

omijanie
wyprzedzanie
zawracanie
wymijanie
3.
Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu:ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
przejeżdża pierwszy
przejeżdża ostatni
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
4.
Na tym skrzyżowaniu kolejnośc będzie nastepująca4, 2, 3, 1
1, 4, 2, 3
1, 3, 2, 4
2, 1, 4, 3
5.
Znak ten oznaczanakaz jazdy w prawo za znakiem
nakaz jazdy tylko w lewo za znakiem
nakazuje jazdę w lewo lub prawo przed znakiem
zakaz jazdy w prawo lub lewo
6.
Wyprzedzany rowerzysta

może przyspieszać
powinien zatrzymać się i ułatwić wyprzedzanie
powinien zjechać jak najbliżej prawej strony jezdni i w miarę potrzeby zatrzymać się - dla własnego bezpieczeństwa
obowiązkowo trzymać kierownicę oburącz, a nogi na pedałach
7.
Widząc ten znak kierujący roweremnie może korzystać z drogi oznaczonej tym znakiem
ma obowiązek poruszać się wyłacznie poboczem tak oznaczonej drogi
może jechać jezdnią ale najbliżej jej krawędzi
może jechać poboczem lewą stroną tej drogi
8.
W tej sytuacjitramwaj nr 2 (z dołu rysunku) pojedzie przed motorowerzystą
tramwaj nr 3 (z góry rysunku) pojedzie drugi
kolejność będzie nastepująca 3, 1, 2
kolejnośc będzie następująca 1, 2, 3
9.
Która kategoria uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekkie

B1
AM
A
karta rowerowa
10.
Prawidłowa kolejnośc przejazdu na tym skrzyżowaniu to:3 2 1
2 1 3
2 3 1
3 1 2
11.
Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest

dopuszczalne po za obszarem zabudowanym, jeżeli odległośc od najbliższego przejścia przekracza 50 m
zawsze dozwolone gdy odległość do wyznaczonego przejścia przekracza 100m
dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych
zawsze zabronione, z wyjątkiem przejść nadziemnych i podziemnych
12.
W swietle kodeksu drogowego nie jest pieszym:

osoba poruszająca się po chodniku na wózku inwalidzkim
osoba w wieku do 10 lat poruszająca się na rowerze pod opieka osoby dorosłej
pasażerowie tramwaju przechodząc przez ulicę
policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu
13.
W strefie zamieszkania, kierujący każdym pojazdem (w tym i rowerem)

może jechać z predkością 15 km/h
może jechać z predkością minimum 20 km/h
może jechać z predkością maksimum 50 km/h
może parkować w dowolnym miejscu
14.
W przedstawionej sytuacjipieszy powinien się cofnąć
kierujący pojazdem nr 1 nie może wyprzedzać
Pierwszeństwo ma pojazd nr 2
Pierwszeństwo ma pojazd nr 1
15.
NIE wymaga się w rowerze

dwóch sprawnych hamulców
dzwonka lub sygnału dźwiekowego
światła czerwonego odblaskowego z tyłu
światła białego skierowanego do przodu
16.
Upewnienie się czy nadjeżdża pociąg obowiązuje podczas przejeżdżania:

przez każdy przejazd kolejowy
tylko przez przejazd kolejowy bez szlabanów
tylko gdy przed przejazdem stoi znak "stop"
przez przejazd kolejowy wielotorowy
17.
Rower obowiazkowo powinien być wyposażony w:

dwa skutecznie działające hamulce
światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkata z tyłu
światło pozycyjne barwy białej umieszczenie z przodu
światełka odblaskowe pomarańczowe na szprychach
18.
Widząc autobus wyjeżdżajacy z zajezdni na drogę kierujący rowerem

powinien mu ustąpić pierwszeństwa
powinien mu ustąpić jeżeli wyjeżdża on z prawej strony rowerzysty
może przejechać przed nim, gdyż autobus włącza się do ruchu
powinien sie zatrzymać i umożliwić mu włączenie się do ruchu
19.
W tej sytuacji kierujący rowerem (ma zielone światło)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3
jedzie pierwszy
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4
20.
W tej sytuacji kierujący roweremustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 3
ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 2
jedzie pierwszy
jedzie ostatni
21.
Znak ten:oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem
zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeśli droga z pierwszeństwem nie poruszaja sie inne pojazdy
oznacza obowiazek ustapienia pierwszeństwa uczestnikom poruszającym sie ta drogą
występuje obok znaku pionowego "STOP"
22.
Kierujący rowerem

nie może jechać lewą strona jezdni na zasadach okreslonych w ruchu pieszych, bo jest to traktowane jako jazda pod prąd
może jechac lewa strona jezdni na zasadach okreslonych w przepisach o ruchu pieszych, jeżeli opiekuje sie dzieckiem do lat 10 na rowerku
powinien jechać tylko po poboczu
może czepiać się pojazdów wlnobieżnych
23.
Wymijanie jest zabronione

na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym
na ulicy jednokierunkowej
na zakręcie oznaczonej znakiem ostrzegawczym
na wzgórzu
24.
W tej sytuacji kierujący roweremma pierwszeństwo przed pojazdem z nr 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3
jedzie pierwszy
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3
25.
Rowerzysta wyjeżdżając z drogi żwirowej

ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom jadącym z prawej strony
ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom jadącym z lewej strony
ma obowiązek zawsze zatrzymać się
jest włączającym sie do ruchu i wszytskim ustępuje
26.
Po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

może zając dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej
powinien zając lewy skrajny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej
powinien zająć najbliższy osi jezdni pas ruchu na drodze dwukierunkowej
powinien zając prawy skrajny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej
27.
W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1przejeżdża pierwszy
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, ale nie ustępuje pojazdowi 3
jedzie ostatni
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, ale nie ustępuje pojazdowi 2
28.
Zorganizowana kolumna rowerowa nie moze przekroczyć

5 rowerów
10 rowerów
15 rowerów
20 rowerów
29.
Rowerzysta mijając ten znak:może zawrócic przed skrzyżowaniem
nie moze zwrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu
moze skręcić w lewo na skrzyżowaniu
nie moze skręcić w prawo na skrzyżowaniu
30.
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest:

zawsze dozwolone
zawsze niedozwolone
dozwolone po za obszarem zabudowanym
dozwolone w terenie zabudowanym
31.
Przewozić na rowerze inna osobe może osoba, która ukończyła lat

13
14
15
17
32.
Znak tenogranicza prędkość do 30 km/h
nakazuje jazdę z prędkością nie większa niż 30 km
oznacza obowiązek jazdy dokładnie 30 km/h
nakazuje jazdę z prędkością nie mniejszą niz 30 km/h
33.
W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:4 1 2 3
3 4 1 2
2 1 3 4
1 2 3 4
34.
Znak ten oznaczazakaz wjazdu na skrzyżowanie
zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się
miejsce parkingowe
przejazd dla rowerzystów
35.
Kierujący rowerem jest zobowiązany

zawsze trzymać kierownice oburącz
korzystać ze ścieżek rowerowych
jeżdzić rowerem tylko przy dobrej widoczności
posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to możesz jeszcze wrócić
i coś poprawić !
Test przygotowany na podstawie testów użytych i udostępnionych uczniom na Turnieju BRD Tychy 2016