Test Bieruń 2013

 - uruchamiać nie w programie Internet Explorer


1.
Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w:

2 skutecznie działające hamulce
swiatło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu
światło pozycyjne barwy białej, umieszone z przodu
lewe lusterko wsteczne
2.
Odległość znaku wynosi (rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych R2 $3)

dla znaków ostrzegawczych do 100 m od miejsca na drogach o prędkości dopuszczalnej poniżej 50 km/h
dla znaków ostrzegawczych 150 - 300 m od miejsca na drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 50 km/h
znak "Ustąp pierwszeństwa" do 25 m od skrzyżowania na drogach o prędkości dopuszczalnej poniżej 50 km/h
znak "Ustąp pierwszeństwa" do 50 m od skrzyżowania na drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 50 km/h
3.
W tej sytuacji kierujący rowerem:ustępuje pijazdowi z numerem 3
ustępuje pojazdowi z numerem 2
jedziej jako pierwszy
jedzie ostatni
4.
,,Prawo o ruchu drogowym"

obowiązuje tylko posiadaczy praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych
obowiązuje tylko osoby kierujące pojazdami
obowiązuje wszystkich uczestników ruchu
obowiązuje jadących wierzchem po poboczu
5.
Kierującemu rowerem zabrania się:

rozdzielania kolumny pieszych
bezwzględnie jazdy po chodniku
jazdy po drogach głównych
jazdy obok innego rowerzysty lub motorowerzysty nawet gdy nie utrudnia to innym ruchu
6.
Rowerem może kierować osoba, która

ukończyła 12 lat i ma przy sobie legitymację szkolną
ukończyła 10 lat i posiada kartę rowerową
ma pisemne upoważnienie od rodziców
ma mniej niż 10 lat i jest pod opieką osoby dorosłej
7.
Piesi idący po jezdni są obowiązani iść:

pojedynczo lub wyjątkowo- dwóch pieszych może iść obok siebie po lewej stronie
tylko prawą stroną
dowolną stroną jezdni
dowolnie w strefie zamieszkania
8.
Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:

pozostawić w ranie
natychmiast wyjąć
docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania
ustabilizować opatrunkiem
9.
Znak ten oznacza: (rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych)zakaz ruchu na drodze dla pojazdów
zakaz ruchu na drodze dla kolumn pieszych
zakaz ruchu na drodze dla pieszych
zakaz ruchu na drodze dla jeźdźców i poganiaczy
10.
Jaką odległość należy zachować przy wymijaniu?

1 metr
2 metry
bezpieczną
nie mniej niż 1m
11.
Który ze znaków należy do znaków nakazu:a
b
c
a i c
12.
Kierującemu rowerem zabrania się:

jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy
czepiania się pojazdów
jazdy w dzień nie posiadając oświetlenia
jazdy obok innego uczestnika ruchu
13.
Zorganizowana kolumna rowerów nie może przekroczyć;

15 rowerów
10 rowerów
20 rowerów
50 m długości
14.
W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:3-1-4-2
3-1-2-4
3-4-1-2
3-2-1-4
15.
W tej sytuacji kierujący rowerem:ustępuje pojazdowi z numerem 3
ustępuje pojazdowi z numerem 2
jedzie ostatni
ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
16.
Zabrania się przewozić osoby w przyczepie z wyjątkiem

dzieci do szkół jadących w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciagniętej przez ciągnik
dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy
dzieci jadących w przyczepie ciagniętej przez samochód osobowy
pojazdów Sił Zbrojnych RP lub Policji
17.
Autostrada to droga dwujezdniowa, na której:

nie dopuszcza się ruchu rowerów
dopuszcza się ruchu rowerów w przypadku, gdy rowerzysta jest wyposażony w kask
dopuszcza się ruch motocykli
nie dopuszcza się ruchu poprzecznego
18.
W tej sytuacji kierujący rowerem:ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3
jedzie pierwszy
nie musi sygnalizować zamiaru wykonywania manewru
19.
Przyczepa motorowerowa

Razem z motorowerem nie powinna przekraczać długości 4 m
powinna mieć światełka odblaskowe czerwone o kształcie trójkąta
nie może jej masa przekraczać 100 kg
nie może jej masa przekraczać masy własnej motoroweru
20.
Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:

zachować ostrożność
ustąpić pierwszeństwa pojazdom już będącym w ruchu
ustąpić pierwszeństwa pieszym tylko wówczas, gdy skręca w lewo
ustąpić pierwszeństwa pieszym, którym utrudniłby poruszanie się
21.
W tej sytuacji kierujący rowerem:ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3
jedzie jako pierwszy
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
22.
Które ze zdań jest prawidłowe:

znaki poziome są ważniejsze od znaków pionowych
znaki pionowe są ważniejsze od znaków poziomych
znaki poziome i pionowe są jednakowo ważne
znaki poziome żółte są ważniejsze od białych
23.
Znak ten:oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem
zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli drogą z pierwszeństwem nie poruszają sie inne pojazdy
oznacza obowiązek zatrzymania się
określa miejsce warunkowego zatrzymania
24.
Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:

razie niemożności korzystania z chodnika lub pobocza, ma przy tym obowiązek ustąpienia kierującym rowerami
jedynie wtedy, gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści
zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami
w razie braku chodnika lub pobocza
25.
Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:być ;przygotowanym do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym z zaporami
ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony
zachować szczególną ostrożność
ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to możesz jeszcze wrócić
i coś poprawić !
Test przygotowany na podstawie testów użytych i udostępnionych uczniom na Turnieju BRD w Bieruniu 2013