Test Tychy 2012

Zalecana przeglądarka FIREFOX


1.
Na tym skrzyżowaniu rowerzystanie musi zachować szczególnej ostrożności, gdyż jedzie drogą z pierwszeństwem
ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1
ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2
2.
W przypadku otarcia naskórka

zranione miejsce obmywamy wodą utlenioną
nakładamy wyjałowiony opatrunek i zabezpieczmy bandażem lub plastrem
dzwonimy pod numer 112 lub 999
3.
Jeżeli ofiara wypadku nie oddycha, ale wyczuwalne jest u niej tętno, należy:

nie ruszać ofiary i wezwać pogotowie
udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta
rozpocząć masaż serca
4.
W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pojazdem nr:1
2
3
5.
Przy jakiej dozwolonej prędkości na drodze, kierujący rowerem jednośladowym, może korzystać z chodnika o szerokości powyżej 2 m położonego wzdłuż tej drogi?

40 km
50 km/h
60 km
6.
Znak ten:ustala pierwszeństwo przejazdu w sposób inny niż przewidują przepisy ogólne prawa o ruchu drogowym
ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone przez znaki drogowe
zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności
7.
Rowerzyście zabrania się:

jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy
wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia na którym ruch ten jest kierowany
postoju na moście
8.
Podstawowe czynności ratunkowe wobec osoby nieprzytomnej to:

udrożnienie dróg oddechowych
sprawdzenie czy poszkodowany oddycha prawidłowo
ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
9.
Ustal kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniurowerzysta, pojazd 1, pojazd 2
pojazd 1, pojazd 2, rowerzysta
pojazd 2, rowerzysta, pojazd 1
10.
W tej sytuacji kierujący roweremustępuje pojazdowi 1
ustępuje pojazdowi 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
11.
Na tym skrzyżowaniumotorowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1
pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1
motorowerzysta przejedzie ostatni
12.
Przedstawiona postawa policjanta regulującego ruch na skrzyżowaniu oznaczazmianę dotychczas dawanego sygnału
pozwolenie na wjazd na skrzyżowanie dla pojazdów na lewym pasie
odpowiednik sygnału żółtego na sygnalizatorze
13.
Przedstawiony znak:wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania roweru przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem
wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania roweru na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub sygnałem świetlnym
wskazuje miejsce zatrzymania przed znakiem "stop" i wjazdem na drogę z pierwszeństwem
14.
Czy każdy człowiek ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków

tak
nie, gdyż nieumiejętna pomoc może zaszkodzić
nie, gdyż za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna
15.
Rowerzyście zabrania się:

jazdy rowerem bez trzymania nóg na pedałach lub podnóżkach
ciągnięcia za pojazdem osoby na rolkach lub wrotkach
przewożenia po za specjalnym siodełkiem zapewniającym bezpieczną jazdę osoby która nie ukończyła 7 lat
16.
Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, rowerzysta jest obowiązany

przed wjechaniem na tory upewnić się czy nadjeżdża pociąg
jechać z taką prędkością aby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd szynowy
zsiąść z roweru i przeprowadzić do przez tory
17.
Rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszym

na drodze dla rowerów
na jezdni w strefie zamieszkania
w czasie jazdy poboczem
18.
Znak ten informuje o:zakazie korzystanie z tak oznaczonej drogi przez pieszych
wjeździe na parking dla samochodów osobowych
zakazie korzystanie z tak oznaczonej drogi przez rowerzystów
19.
Rowerzyście zabrania się

omijania pojazdu oczekującego na przejeździe kolejowym, jeśli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu
wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
wjeżdżania na przejazd podczas podnoszenia zapór
20.
Rower powinien być wyposażony w

światło odblaskowe barwy żółtej z boku
co najmniej jeden działający hamulec
element odblaskowy barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt umieszczone z tyłu
21.
Zabrania się pieszemu przechodzenia przez jezdnię po za wyznaczonym przejściem

na skrzyżowaniu
gdy do wyznaczonego przejścia jest więcej niż 150 m
na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej
22.
Jadąc poboczem kierujący rowerem, może

jechać bez wymaganego wyposażenia roweru
używać sygnał dźwiękowy celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem
jechać obok drugiego uczestnika ruchu drogowego
23.
Jeżeli ofiara wypadku doznała urazu brzucha, to należy ją ułożyć

w pozycji bocznej ustalonej
na plecach w pozycji półsiedzącej z ugiętymi kończynami dolnymi
na wznak z wyprostowanymi nogami
24.
Który ze znaków oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych po jezdni i poboczua
b
c
25.
W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności

pierwszy z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu
pierwszy z idących z prawej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu
ostatni z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to możesz jeszcze wrócić i coś poprawić !


(C) Test wygenerowany przez uczniów Gimnazjum nr 12 w Tychach na podstawie testów z Turnieju BRD Tychy 2012